Trường mầm non Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

   Địa chỉ: Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Email:  hanoi-mntrungtamnghiencuubovadongco@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0983365504