Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1980, cho tới nay Trường MN Trung Tâm Nghiên Cứu Bò Và Đồng Cỏ là một trong những trường MN luôn đi đầu trong các hoạt động giáo dục của Huyện Ba Vì.