STTTÊN TÀI LIỆUSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
1Các hoạt động giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội2 
2Các hoạt  động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông3 
3Hướng dẫn thích hợp nội dung an toàn giao thông1 
4Một số thí nghiệm hướng dẫn trẻ mẫu giáo khám phá khoa học1 
5Hướng dẫn bé làm nội trợ3 
6Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong cơ sở GDMN2 
7HD tổ chức tập huấn và họp mặt cha mẹ tuyên truyền GD vệ sinh cá nhân1 
8Chiến lược GDMN từ năm 1998 đên năm 20001 
9Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ truyện MG 5 -6 tuổi1 
10Dân ca Việt Nam1 
11Chương trình GDMN1 
12HD tổ chức và sử dụng môi trường GD trong trường MN2 
13HD thực hiện nội dung GD ATGT trong trường MN1 
14HD xây dựng KHGD và tổ chức hoạt động GD cho trẻ mẫu giáo2 
15HD xây dựng KHGD trong các cơ sở GDMN3 
16HD học qua mạng các nội dung phát triển chuyên môn1 
17Tổ chức HĐ PTNN cho trẻ MN theo hướng tích hợp1 
18HD tổ chức thực hiện các HĐGD trong trường MN theo chủ đề1 
19Tổ chức hoạt động GD TCXH cho trẻ MN theo hướng tích hợp1 
20GD dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ MN theo hướng tích hợp1 
21Cùng hát vang bài ca sức khỏe vệ sinh1 
22GD ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai trong trường MN2 
23HD thực hiện chương trình GDMN nhà trẻ1 
24HD áp dụng chuẩn nghề nghiệp GVMN và đánh giá GV1 
25HD thực hiện chương trình GDMN dành cho GV dạy lớp 5 - 6 tuổi1 
26Tổ chức HĐ GD TCXH cho trẻ MN theo hướng tích hợp1 
27HD tổ chức thực hiện các HĐ GDMN theo chủ đề2 
28HD sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển1 
29Chương trình chăm sóc - GD trẻ nhà trẻ1 
30Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN1 
31HD xây dựng KH GD và tổ chức hoạt động GD cho trẻ mẫu giáo1 
32HD tổ chức thực hiện chương trình GDMN 3 
33Chương trình 26 tuần cho lớp MG 5 tuổi1 
34HD thực hiện đổi mới hình thức tổ chức HĐGD cho trẻ 3 - 4 tuổi1 
35HD thực hiện công tác vệ sinh nước sạch và GD vệ sinh cho trẻ1 
36Dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi MN1 
37Cẩm nang chăm sóc sức khỏe trẻ em7 
38Học toán qua truyện kể2 
39GD trẻ MN ứng phó với biến đổi khí hậu qua trò chơi thơ ca chuyện kể1 
40GD trẻ MG sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả3 
41GD ATGT cho trẻ MG8 
4266 HĐ phát triển tinh thần tập thể1 
43HD bé LQVT qua các trò chơi3 
44HD sử dụng mô hình GD sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả2 
45Những trò chơi phát triển óc sáng tạo1 
46Những trò chơi PTNN1 
47Thơ truyện, trò chơi, bài hát về ATGT1 
48Bé học luật ATGT2 
49Thiết kế hoạt động học có chủ đích, HDDG, HĐNT cho trẻ MN28 
5070 HĐ và trò chơi luyện giác quan cho trẻ MN1 
51Những trò chơi đầu tiên của trẻ nhỏ1 
52Trò chơi vận động và bài tập thể dục sáng1 
53Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ 3 - 6 tuổi4 
54Một số trò chơi dân gian cho trẻ MN1 
55Các trò chơi và HĐ ngoài lớp học cho trẻ MG theo chủ đề3 
56Tuyển chọn chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên1 
57Các HĐ GDÂN cho trẻ MN1 
58Các HĐ GD TC và Kỹ năng XH cho trẻ MN2 
59Các HĐ PTNN của trẻ MN1 
60Các HĐ TH của trẻ MN1 
61Tổ chức thực hiện nội dung GD sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả2 
62Tuyển chọn các bài hát trong chủ đề11 
63Tuyển chọn thơ ca chuyện kể câu đố cho trẻ MN3 
64Làm gì để phòng tránh thừa cân béo phì cho trẻ MN1 
65Nâng cao năng lực lập kế hoạch GD của giáo viên1 
66Bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ 5 Tuổi1 
67Nâng cao năng lực phát hiện và cá biệt hóa với trẻ đặc biệt1 
68Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng GD1 
69HD nghiệp vụ phổ cập GD1 
70101 Trò chơi khám phá2 
71Chăm sóc sức khỏe MN3 
72Vệ sinh môi trường ở trường MN2 
73Bé làm nội trợ1 
74Trò chơi với chữ cái2 
75Thơ chuyện bài hát trò chơi ATGT1 
76HD thực hiện GD bảo vệ môi trường trong trường MN1 
771 số dạng tật thường gặp ở trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ1 
78HD thực hành vệ sinh ATTP trong trường MN1 
79Chương trình khóa học bồi dương kiến thức quản lý tài chính kế toán trong các trường MN1 
80Chương trình chăm sóc GD MG và hướng dẫn thực hiện 5 - 6 tuổi1 
81HD tổ chức các HĐ GD phát triển tình cảm, kỹ năng XH cho trẻ trong trường MN1 
82Tài liệu HD hỏi đáp chuẩn nghề nghiệp GVMN1 
83HD thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong các cơ sở MN1 
84HD chăm sóc GD trẻ tại các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục1 
85HD 1 số kỹ năng tạo hình cho trẻ MN1 
86Tổ chức HĐÂN cho trẻ MN1 
87HD tổ chức các HĐ CS, ND, GD trong nhóm trẻ độc lập1 
88HD quản lý nhóm trẻ độc lập, tư thục1 
89GD dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ MN1 
9050 Bài soạn HD thực hiện chương trình 26 tuần1