Cô giáo như mẹ hiền

Các bé lớp mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi vào thăm lăng Bác Hồ, vui chơi tại công viên Thủ Lệ và xem xiếc tại rạp xiếc TW năm 2018 - 2019

Tác giả: Ngô Điệp