THỰC ĐƠN MÙA HÈ – NĂM HỌC 2019 - 2020
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 05/08 tới ngày 25/10/2019

Trẻ được uống sữa theo Đề án sữa học đường
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
 
Y tế Học đường
(Đã ký)
Đinh Thị Hạ

 

menu