Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 19/05/20  Giáo dục Mầm non  1117
Ngày 19/05/2020 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
 11/05/20  Tin tổng hợp  1804
Ngày 11/05/2020 Học sinh cấp Mầm non và Tiểu học huyện Ba Vì trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 07/05/20  TIN TỨC  1633
   Ngày 06/05/2020 Sở GD&ĐT Hà Nội gia công văn số 1363/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021.
 30/04/20  TIN TỨC  1865
Ngày 28/04/2020 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 09/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 28/04/20  TIN TỨC  2025
Ngày 27/04/2020 Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã ra thông báo số 627/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 30/04-01/05/2020 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  
 19/04/20  Tin tức từ Phòng  2260
Ngày 17/4/2020 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.